Highlights

Inflammatory Bowel Disease bij de hond

Oorzaak
IBD of (Idiopathic) Inflammatory Bowel Disease is een groep van chronische darmaandoeningen gekenmerkt door – continu of recidiverend – klachten / ontsteking van het maagdarmkanaal. Oorzaak is (meestal) niet duidelijk. Er is een complexe interactie tussen erfelijke (ras)predispositie*, micromilieu van de darm (bacteriën, voeding), immuunsysteem  en omgevingstriggers (bijv. stress).

Megaoesophagus hond

Oorzaak
Een megaoesophagus is een gedilateerde (verwijde) slokdarm met verminderde peristaltiek (voortstuwende golfbeweging) als gevolg van een neuromusculaire (zenuw-spier) aandoening. Er zijn veel verschillende oorzaken!

EPI bij de hond

Oorzaak
Door gebrek of ernstige schade aan de betreffende pancreas kliercellen worden er onvoldoende verteringsenzymen aangemaakt en afgescheiden.