Gedragsproblemen bij de hond: hondengedrag en communicatie, module I- E-learning

“Gedragsproblemen bij de hond: Hondengedrag en Communicatie” is de eerste module van de uit drie modules bestaande cursus “Gedragsproblemen bij de hond”. Deze module kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar legt tevens samen met module ll de basis voor module lll.
0,00

Heeft u interesse om deze workshop bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar  info@edupet.nl

Omschrijving: “Gedragsproblemen bij de hond: Hondengedrag en Communicatie” is de eerste module  van de uit drie modules bestaande cursus “Gedragsproblemen bij de hond”. Deze module kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar legt tevens samen met module ll de basis voor module lll. 

Cursus Gedragsproblemen bij de hond:

·          Module I Hondengedrag en communicatie
·          Module II Training en gedragsmodificatie bij honden; datum workshop 22 juni 2015)
·          Module III Diagnostiek van honden met gedragsproblemen(verwacht najaar 2015)

Over module I: Hondengedrag en communicatie:
Om meer inzicht te krijgen in probleemgedrag bij de hond, is het in eerste instantie noodzakelijk inzicht te krijgen in het normale gedrag van een hond. Daarnaast is het belangrijk meer te weten te komen over de verschillende factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van normaal en/of afwijkend gedrag. In deze module wordt er daarom onder andere ingegaan op de vraag:

-       Hoe heeft de hond zich door middel van een domesticatieproces ontwikkeld?
-       Wat zijn de verschillende ontwikkelingsfasen van een hond en wat voor lichamelijke en gedragsmatige veranderingen gaan hiermee gepaard?
-       Hoe zit de sociale structuur van honden in elkaar?
-       Hoe communiceren honden onderling en met mensen?

Door het volgen van deze introductiemodule ontwikkelt men theoretische kennis over het ontstaan van normaal gedrag bij honden. Hiermee wordt een basis gelegd die men straks nodig heeft om ook probleem - en afwijkend gedrag van de hond te kunnen begrijpen.

Centraal binnen deze module staat telkens de vraag welke factoren een basis vormen voor het ontstaan van gedrag bij de hond. Wat heeft bijvoorbeeld de socialisatiefase voor invloed op het ontstaan van normaal of probleemgedrag bij honden? Wat is het effect van een traumatische ervaring gedurende een specifieke levensfase van de hond? Wat gebeurt er met het gedrag van de hond wanneer communicatie en stress -signalen consequent door de eigenaar genegeerd worden? Waarom kan  probleemgedrag bij honden in de meeste gevallen niet worden verklaard doordat de hond  “te dominant” zou zijn?  
De theorie in deze module  is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en onderzoeken en wordt verduidelijk taan de hand van fotomateriaal. 

Informatie: deze cursus bestaat uit e-learning en een workshop. Verreweg het meeste rendement behaalt u als u beide onderdelen volgt, maar het is mogelijk om als opfrisser of naslagwerk alleen voor e-learning te kiezen. De workshop is alleen toegankelijk na het met goed gevolg afleggen van de e-learning. Als de cursist echter aantoonbaar over het juiste kennisniveau beschikt, is in individuele gevallen toelating zonder e-learning vooraf mogelijk (neem contact op via info@edupet.nl). Cursisten krijgen na afloop een handige ‘geheugensteun’ voor dagelijks gebruik in de praktijk.

Aantal SBU: (4 SBU e-learning incl. toets + 4 SBU workshop incl. toets)

Inschrijving: Uw betaling is tevens een bevestiging van inschrijving. U ontvangt separaat een e-mail met daarin de login gegevens voor de e-learning (Niveo)

Behoort u tot een andere doelgroep en heeft u interesse in deze e-learning/workshop stuur dan een e-mail naar info@edupet.nl.

KLIK HIER VOOR HET PROGRAMMA VAN DE WORKSHOP

U kunt een DEMO van de e-learning bekijken:

Ga naar: https://vetined.niveo.nl
Gebruikersnaam: LesstofCursist
Wachtwoord: Demo123
(hoofdlettergevoelig)

 Mocht u interesse hebben in de workshop? Stuur dan een e-mail naar info@edupet.nl

 

 

 

 

Docenten

Product labels
Product specificaties
Doelgroep Paraveterinairen, Dierenspeciaalzaak Eigenaar, Fokkers, Gedragsdeskundige, Dierenspeciaalzaak medewerker
Diersoort Hond
Onderwerp Gedrag
Klanten die dit kochten, kochten ook..

Gedragsproblemen bij de hond: training en gedragsmodificatie bij honden, module II - E-learning

“Gedragsproblemen bij de hond: Training en gedragsmodificatie bij honden” is de tweede module van de uit drie modules bestaande cursus “Gedragsproblemen bij de hond”. Deze module kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar legt tevens samen met module l de basis voor module lll.

Vogels, reptielen en aquariumvissen - E-learning

In de e-learning vogels, reptielen en aquariumvissen worden de belangrijkste zaken met betrekking tot de huisvesting, voeding en verzorging besproken.