Docenten

Arvid van Putten

Arvid van Putten
"Arvid van Putten is een Hondencoach die landelijk werkt. Hij is opgegroeid met honden en heeft een groot inzicht in deze ontwikkeld. Rust, ontspanning, meebewegen met je hond en de keuzes van jezelf en je hond respecteren en inzetten staan centraal in zijn benadering van mens en hond.
Naast dat hij mensen thuis helpt met hun problemen, geeft hij regelmatig spreekuren, workshops en lezingen. Ook is hij vaste schrijver voor het honden tijdschrift Me & My Dog magazine en presenteert hij voor Lifestyle for Pets tv waar hij mensen tips geeft om een betere band te krijgen met hun hond."

Bernice Muntz

Bernice Muntz is allround dierentrainer. Tevens is ze gedragstherapeut voor honden en konijnen. Bernice traint de meest uiteenlopende diersoorten en geeft workshops, lezingen, privélessen, en telefonische consulten. Wie eenmaal met de positieve trainingstechnieken van Bernice werkt, ontdekt hoe intelligent dieren eigenlijk zijn.

Dr. Esther Hagen – Plantinga

 

Gastspreker van o.a. de specialisatiecursus Voeding hond&kat

Universitair docent/onderzoeker diervoeding, Faculteit Diergeneeskunde, oprichtster “Nutrissues”

“Het beste ingrediënt voor goede voeding is kennis“

Esther is in opleiding tot Europees specialist in diervoeding. Haar expertise ligt op het gebied van klinische voeding van gezelschapsdieren, een vakgebied dat zich bezig houdt met de rol van voeding (in de breedste zin van het woord) bij ziekte en preventie daarvan. Met haar bedrijf Nutrissues voorziet Esther in kennis op gebied van de voeding van de hond en kat aan dierenartsen, diereigenaren en professionals in de diervoedingsbranche.

 

Dr. ir. Erik van Engelen - GD Deventer

Dr. ir. Erik van Engelen
Erik is afgestudeerd als Bioloog en als Dierenarts. Na enkele jaren in de praktijk gewerkt te hebben, heeft hij ongeveer 8 jaar les gegeven aan de faculteit Diergeneeskunde.
Na aan de faculteit te zijn gepromoveerd is hij bij de GD gaan werken.Hij werkt sinds 2008 bij de GD en sinds 2011 in de Bacteriologie.
Erik is specialist Veterinaire Microbiologie.

Dr. Lisette Overduin

In 1984 is Lisette in Utrecht afgestudeerd. Haar eerste praktijk ervaringen heeft ze opgedaan door anderhalf jaar enkele korte en lange waarnemingen te doen in gezelschapsdieren- en gemengde praktijken. Na enkele maanden in Amerika meer diergeneeskundige basis opgedaan te hebben, is ze begonnen met de opleiding Internist Gezelschapsdieren.

Inmiddels werkt ze 24 jaar in haar eigen praktijk en geeft ze les aan dierenartsen en paraveterinairen, een combinatie van werken die ze erg leuk vindt. Vooral de 2 x per jaar terugkerende ESAVS cursus waarin dierenartsen uit inmiddels de hele wereld bij elkaar komen is een continue stimulans in haar werk. Naast deze beide aspecten probeert ze ook actief te zijn in veterinaire en niet veterinaire organisaties, zoals bijv. op dit moment het redactielidmaatschap van het Diergeneeskundig Memorandum.
Drs. Atjo Westerhuis

Atjo Westerhuis is in 1973 als dierenarts afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hij is al meer dan veertig jaar regulier en complementair praktiserend dierenarts voor gezelschapsdieren, voornamelijk honden. Hij is de oprichter (1977), voorzitter (1977-1987) en erelid (sinds 1987) van de Groep Veterinaire Homeopathie, thans Platvorm Complementair Werkenden Dierenartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Van 1977-1999 was hij veterinair adviseur bij VSM Geneesmiddelen in Alkmaar. In 1986 heeft hij de International Association for Veterinary Homeopathie opgericht. Hij is auteur van o.a. het boek Hond en Homeopathie, dat is gepubliceerd in het Nederlands, Duits en Engels. Ruim 20 jaar (1987-2010) was Atjo Westerhuis docent bij het Duitse nascholingsinstituut ‘Aude Sapere’; deze cursussen voor dierenartsen werden geaccrediteerd door de Akademie für Tierärztliche Fortbildung (ATF).

Van 1973-1983 was Atjo Westerhuis voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Stabij en Wetterhounen (NVSW). Zijn primaire doelstelling was (en is nog steeds) verbetering van gezondheid en gedrag van de rashond inclusief het uitbannen van erfelijk gebreken, toentertijd specifiek voor de Stabij. Er werd indertijd al gebruik gemaakt van een eenvoudig computerprogramma. Het project was succesvol. Van april 2012 - 2017 was hij voorzitter van De Wetterhoun Vereniging Nederland (DWVN). De doelstelling is vergelijkbaar met die van toen, maar nu voor de Wetterhoun: het opzetten van een nieuw fokprogramma voor de Wetterhoun, waarbij het verbeteren van de genetische diversiteit in de populatie en daarmee van de gezondheid en de vitaliteit van de individuele hond met behoud van het oorspronkelijke karakter en aanvaarding van meer diversiteit in exterieure raskenmerken.

Samen met zijn vrouw Pauline coördineert Atjo Westerhuis EduPet Educatie. EduPet biedt educatie voor de veterinaire en non-veterinaire huisdieren branche, zowel voor professionals als voor huisdiereigenaren.


Drs. Doreen Planta msc


Doreen Planta - Gedragsbioloog

Afgestudeerd universiteit utrecht biologie
Specialiteit gedragsbiologie met name het gedrag van honden en katten.
Afgestudeerd UVA eerste graads onderwijsbevoegdheid biologie
Onderzoeken:
Huisvesting voor stressvermindering bij laboratoriumhonden
Agressietest bij honden
Magtest voor honden
Leservaring
Gedrag hond en kat bij diergeneeskunde
Dierverzorging ptc barneveld
Gedragstherapie hond en kat Ptc barneveld
Workshops bij gausacademie
Biologie op havo/ vwo bovenbouw

Drs. Hans Garretsen
Hans Garretsen is afgestudeerd in 1979 en was tot 1981 werkzaam bij de UKG  bij de afdelingen orthopedie en neurologie en van 1981 tot 1986 verbonden aan de vakgroep veterinaire radiologie. Sinds 1986  is hij in Nederland werkzaam als veterinair  radioloog, vanaf 1989 als Nederlands geregistreerd specialist. Hij beoordeelt röntgenfoto’s van gezelschapsdieren via de postbus of via de mail en verricht op verwijzing echografisch onderzoek op diverse plaatsen in Nederland.
Drs. ing. J.J.H.M (Jacques) Jenniskens


Drs. Jacques Jenniskens - Dierenartsenpraktijk Horst

In 1991 is afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit van Utrecht. Direct na zijn afstuderen is hij gaan werken bij Dierenartspraktijk Horst, de plaats waar hij is opgegroeid en mijn ouders een boerderij hadden. In het begin als all-round dierenarts. Overdag behandelde hij koeien, schapen, varkens en paarden. En s' avonds , na het werk, honden en katten. Het aanbod aan gezelschapsdieren nam dusdanige vormen aan dat hier steeds meer van zijn tijd in ging zitten. Vanaf ongeveer 2002 bestond het werk alleen nog maar uit het behandelen van gezelschapsdieren. Voortplanting bij de hond had zijn bijzondere interesse. Door de affiniteit met dit onderwerp en de toenemende vraag van de fokkers om betere begeleiding rondom voortplanting is hij zich steeds verder gaan verdiepen in deze materie.

De praktijk groeide gestaag naar een groep van 9 dierenartsen voor de gezelschapsdieren en hij kreeg zodoende de kans meer tijd te investeren in de voortplanting. Investeringen werden gedaan in kennis, kunde, laboratoriumfaciliteiten en instrumentarium om zodoende zowel in de breedte als in de diepte de verschillende aspecten van de fokkerij goed te kunnen bedienen.

En dit alles niet zonder resultaat. Inmiddels hebben vele fokkers de weg naar onze praktijk gevonden. Gelegenheids fokkers met minimale eisen en vragen,  tot en met fokkers die actief zijn over de hele wereld en waarbij alle middelen ingezet dienen te worden voor een optimaal resultaat. Inmiddels durft hij zich een ervaren practicus op dit gebied te noemen.

Drs. Joost Uilenreef
Joost Uilenreef is in 2001 afgestudeerd  aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Na een  15 maanden roulantschap aan de Universiteitskliniek voor  Gezelschapsdieren, heeft hij de opleiding tot Europees veterinair Specialist Anesthesiologie en Pijnbestrijding gevolgd, welke hem in 2007 de “Diplomate” status van de “European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA)”  bracht. Sindsdien is hij als veterinair anesthesioloog verbonden aan de UKG, waar hij naast patiëntenzorg en onderwijs,  promotieonderzoek doet naar  pijnherkenning  en pijnmanagement bij dieren. Daarnaast heeft hij zijn universitaire onderwijsaantekening en is hij verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van de specialisten in opleiding in de veterinaire anesthesie bij Gezelschapsdieren en Paard, waarbij de divisie anesthesiologie zich heeft uitgebreid met een tweede diplomate en 3 specialisten in opleiding.  Hij doet commissie werk voor de ECVAA en wordt naast voor consultancy veel gevraagd als spreker en cursusleider voor postacademisch onderwijs.
Drs. Margreet Vroom

Margreet is dierenarts-specialist dermatologie en Diplomate van het European College of Veterinary Dermatology (ECVD). Zij is in 1983 afgestudeerd op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht waar zij ook haar opleiding tot specialist dermatologie heeft gevolgd.

Voordat zij met Lisette Overduin en Hans van Herpen de verwijskliniek in Oisterwijk startte heeft zij in andere klinieken in het land als dermatologe gewerkt. Margreet is een veel gevraagd spreekster voor nascholingen en is betrokken bij meerdere wetenschappelijke studies op haar vakgebied.

Inmiddels is ze al meer dan 25 jaar werkzaam in de praktijk als specialist dermatologie gezelschapsdieren. Naast deze werkzaamheden heeft ze in verschillende besturen gezeten waaronder “De Voorjaarsdagen” een internationaal veterinair congres te Amsterdam en van 1993 tot 2004 van de ESVD (European Society for Veterinary Dermatology) waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter en oud-voorzitter´.

 

Drs. Simone Thissen


Over Drs. Simone Thissen
Na het afronden van de opleiding Diergeneeskunde werkte Simone Thissen enkele jaren als technical manager voor een internationaal diervoedingsbedrijf en als dierenarts bij een grote dierenspeciaalzaakketen. Vanwege haar interesse in diervoeding en het plezier dat zij beleefde aan het geven van voorlichting, richtte zij in 2002 het adviesbureau ‘Veterinary & Nutritional Consultancy’ (Venucon), op.

Simone Thissen adviseert en geeft trainingen voor diervoedingsbedrijven en werkt in het onderwijs als docent en assessor. Sinds 2015 maakt zij deel uit van het bestuur van DIGO. Zij is co-auteur van het boekje “Terecht op de praktijk” en heeft meer dan 50 publicaties op haar naam staan voor dierenartsen/assistenten en huisdiereigenaren over de gezondheid en verzorging van gezelschapsdieren. Daarnaast werkt zij als medisch-technisch vertaler voor diverse internationale farmaceutische- en diervoedingsbedrijven. In 2012 heeft zij het bedrijf VetChat mede-opgericht dat communicatietrainingen en coachingstrajecten aanbiedt op de dierenartsenrpaktijk. Naast deze werkzaamheden runt zij aan huis een mini-manege en biedt trainingen op het gebied van “natuurlijk leiderschap” en “EHBO bij hond en paard”.

Drs. Willem-Jan Kitslaar

Willem-jan Kitslaar is 13-07-1977 geboren te ’s-Hertogenbosch. Na 1 jaar biologie te hebben gestudeerd en zijn propedeuse behaald te hebben, werd Willem-jan ingeloot voor diergeneeskunde. Na het behalen van zijn dierenartsdiploma heeft hij gewerkt als Junior Universitair Docent bij het Departement Pathobiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde. Daarna heeft hij 2 jaar gewerkt als Junior Universitair Docent bij het Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren en de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren.

Vanaf 01-01-2009 heeft hij 2 jaar als roulant gewerkt op de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en bij de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren, waarna hij in 2011 Specialist in Opleiding is geworden voor de Kleine Exotische Zoogdieren bij de afdeling Vogels en Bijzondere dieren.

In het voorjaar van 2014 heeft Willem-jan zijn vleugels uitgeslagen en de Universiteit Utrecht verlaten en werkt nu als dierenarts Bijzondere Dieren in de specialistenkliniek voor Vogels en Bijzondere Dieren “Hoofdstraat” in Driebergen.  

Zijn diergeneeskundige passie omvat alles met veren, schubben en haar.

 

Judith Lissenberg

Judith Lissenberg is journalist/tekstschrijver, auteur, oud-hoofdredacteur van het tijdschrift Hondenleven, medewerker van het tijdschrift Onze Hond én een van de meest bekende hondentrainers van Nederland. Ze heeft zich gespecialiseerd in het creatief lesgeven aan zowel hondeneigenaren als instructeurs en in het op een verrassende wijze met out-of-the-box materialen trainen en werken met honden. Ze is een veel gevraagd spreekster en geeft lezingen, gastlessen en workshops in binnen- en buitenland.

 

Lize Lancée
Lize Lancée is gediplomeerd en erkend diergedragsdeskundige en heeft zich door middel van diverse opleidingen gespecialiseerd in het oplossen van gedragsproblemen bij honden. Lize heeft een eigen hondengedragspraktijk waarbij ze gedragsproblemen van honden behandelt vanuit positieve trainingsmethoden die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en informatie. Daarnaast werkt zij als docent voor diverse dieropleidingen
lr. Ed.J.Gubbels

 

 

Bij het ontbreken van gespecialiseerde opleidingen voor gezelschapsdieren studeerde de geneticus en fokkerijspecialist ir.ing. Ed.J.Gubbels, na zijn opleiding bij de HAS in den Bosch, Zoötechniek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. In dit bolwerk van nòg efficiënter diergebruik, was weinig ruimte voor die andere benadering van ‘dieren houden’: omwille van de dieren zelf, omwille van het genoegen dat ze mensen geven.

In de enorme populaties van landbouwhuisdieren kunnen de selectionisten een tijdje hun gang gaan zonder al te grote welzijnsschade aan te richten. In populaties van (effectief) hooguit enkele tientallen dieren is dat wezenlijk anders. Wie die wil (be)houden, zal zijn wensen en persoonlijke ambities moeten afstemmen op de beperkingen van die genenpools. Zo niet, dan zijn de welzijnsrampen voor de dieren nauwelijks te overzien. In de exterieurfokkerij van vrijwel alle diersoorten is dit meer dan overtuigend aangetoond.

“Mooie en bijzondere dieren fokken geeft vreugde en voldoening in het leven van mensen. Het is onze dure plicht ervoor te zorgen dat de dieren die wij fokken, ook ‘vreugde’ aan hùn leven kunnen beleven.”

Ed Gubbels vraagt al tientallen jaren aandacht voor een verantwoord fokkerij-beheer van populaties van gezelschapsdieren en waarschuwt telkens weer voor de gevolgen van overselectie en inteelt voor de gezondheid en het welzijn van de dieren. De voorbeelden komen meestal uit de rashonden- en raskattenfokkerij, de spelregels zijn echter voor alle diersoorten dezelfde.

Maggie Ruitenberg
   

 

Maggie Ruitenberg, kattengedragsdeskundige

Maggie Ruitenberg is in 2005 afgestudeerd als kattengedragstherapeut bij Tinley Dier en Gedrag Academie en hoort daarmee bij de pioniers op het gebied van kattengedragstherapie in Nederland. Ze helpt dagelijks katteneigenaren hun kat beter te begrijpen en zo probleemgedrag te voorkomen of op te lossen.  

Kennis delen over kattengedrag en -welzijn is een van de belangrijkste onderdelen van haar werk. Maggie is onder andere oprichter van het Katten Kenniscentrum Nederland, dat zich bezighoudt met het voor een breder publiek toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek over katten. 

Maggie geeft sinds 2005 ook regelmatig les over kattengedrag en  -welzijn bij organisaties als de Martin Gaus Academie, Katten Academie, Edupet en het Veterinair Homeopathie College. 

Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen over kattengedrag aan zowel katteneigenaren als professionals, die in hun werk met katten te maken hebben. Ze schrijft voor diverse organisaties en tijdschriften artikelen over kattengedrag en -welzijn en heeft als kattengedragsdeskundige meegewerkt aan radio en tv-programma’s, zoals Dierencafe van Lifestyle for Pets, Jungle Club van Telekids, het programma DierZ bij RTL4 en Krügers Park van Omroep Gelderland, waarin wekelijks een diergedragsprobleem werd opgelost.

 Maggie zet zich daarnaast al jaren in voor professionalisering van het vakgebied diergedragstherapie en is bestuurslid van de SPPD, waar inmiddels vele professioneel werkende gedragstherapeuten bij aangesloten zijn.


 

Marije Francis Bakker

CV Marije Francis-Bakker, Docent Groen MBO onderwijs
Marije Francis studeerde in 2014 af aan de STOAS Vilentum Hogeschool te Wageningen als Docent Groen, Zorg en Onderwijs. Na jaren lesgeven in het basisonderwijs en hobbymatig bezig zijn met dieren, werd het tijd voor een nieuwe stap. Doceren in het groene MBO onderwijs bleek de juiste keuze. Met name de modules Hond en Onderhouden Leef- en Werkomgeving liggen Marije het meest. In haar dagelijks werk op het Clusius College te Alkmaar legt zij aan de hand van praktische voorbeelden en handelingen de studenten uit waar zij aan moeten denken bij deze modules. Denk daarbij aan een workshop gedrag herkennen bij spelende honden en het reinigen en ontsmetten van de leefomgeving van de schooldieren. Bewust maken van de student is hierbij een speerpunt.

Marije is tevens actief in een werkgroep bij De Wetterhoun Vereniging Nederland.

Mr. ing. Iaira Boissevain, advocaat

Iaira Boissevain studeerde eerst af als juriste en daarna in de HBO opleiding “Diermanagement” aan het Van Hall Instituut. Een bijzondere volgorde, maar ja, als je al weet dat je dierenadvocaat wilt worden voordat je kunt lezen en schrijven….

Dat is gelukt. Daarnaast is Iaira docent gerechtelijke diergeneeskunde aan de UU, auteur van artikelen in vele dierenbladen, waaronder het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en van diverse boeken over dieren en recht. Ook wordt zij regelmatig benaderd voor het begeleiden van onderzoeksprojecten met betrekking tot dieren en recht. Lezingen en onderwijs geven is een vast onderdeel van haar werkzaamheden. Niet alleen is ze docent bij de UU, maar ze geeft ook les bij DogVision, bij de Equine Saddlery en lezingen bij rasverenigingen, kynologenclubs, belangenorganisaties, dierenartsen en meer.

Iaira’s werkterrein gaat over alle dieren, maar ze heeft een speciale passie heeft voor honden. Ze is o.a. oprichter van een stichting die zich bezighield met hondenbeleid, bestuurslid van een hondenopvangorganisatie en zeer actief betrokken bij zwerfhonden.

 

 

Pieter OliehoekPieter Oliehoek

CV Pieter Oliehoek, geneticus

Al tijdens zijn studie was Pieter Oliehoek zeer betrokken bij hondenfokkerij. Hij richtte zijn studie op het behoud van de IJslandse Hond en de verwantschap tussen de spitshondenrassen. Na zijn studie biologie is Pieter Oliehoek 8 jaar geleden gepromoveerd bij de leerstoelgroep Fokkerij & Genetica in Wageningen, waar hij zijn studie over behoud van populaties doorzette op gebied van genetisch beheer van kleine populaties, in het bijzonder van de cheeta. Tevens heeft hij tijdens deze PhD veel meegekregen over de fokkerij van landbouwhuisdieren. Na zijn promotie is Pieter altijd actief gebleven in het behoud van populaties. Hij werkt zowel met (zeldzame) huisdierrassen als met bedreigde diersoorten. Zo is Pieter momenteel bezig met het doorrekenen en verbeteren van het internationaal fokprogramma’s van Okapi die gehouden worden in dierentuinen als laatste redmiddel van deze ernstig bedreigde diersoort. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij werkzaam in de ICT. Zijn kennis combinatie van biologie, fokkerij van landbouwhuisdieren, behoud van diersoorten, populatie genetica en bouw van software heeft hem ertoe gebracht een website in het leven te roepen die alle hondenrassen in de toekomst een platvorm moet kunnen bieden. www.globaldogpedigree.com gaat zorgdragen voor internationaal stamboombeheer voor hondenrassen en op maat gesneden advies geven aan fokkers op basis van rekenmethoden die daadwerkelijk zorgdragen voor het behoud van de diversiteit binnen rassen en een halt toeroepen aan het dominant worden van ras specifieke genetische ziekten en aandoeningen.

Zie ook: www.breedingfordiversity.com