Gedragsproblemen bij de hond: training en gedragsmodificatie bij honden, module II - E-learning

“Gedragsproblemen bij de hond: Training en gedragsmodificatie bij honden” is de tweede module van de uit drie modules bestaande cursus “Gedragsproblemen bij de hond”. Deze module kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar legt tevens samen met module l de basis voor module lll.
0,00

Heeft u interesse om deze workshop bij te wonen? Stuur dan een e-mail naar  info@edupet.nl

Omschrijving: Gedragsproblemen bij honden: Training- en gedragsmodificatie
De module “Training- en gedragsmodificatie” is een onderdeel van de driedelige cursus “Gedragsproblemen bij de hond”.
De driedelige cursus bestaat uit drie opeenvolgende modules:

Module I: Hondengedrag en communicatie

Module II :Training en gedragsmodificatie bij honden
Module III: Diagnostiek van honden met gedragsproblemen

In module I is de ontwikkeling en het herkennen van het normale gedrag van de hond behandeld. Door het volgen van module I legt u de basiskennis die nodig is voor het volgen van module II en III. Wanneer u echter zelf al voldoende basiskennis heeft op het gebied van hondengedrag, dan is het ook mogelijk om module II op zichzelf staand te volgen.

Over module II : Training en gedragsmodificatie bij honden.

In deze module wordt ingegaan op het trainen en modificeren van gedrag bij honden. U verdiept zich in eerste instantie in de vraag wat leren eigenlijk is en hoe leren bij honden tot stand komt.
Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van leren. Hierbij staan met name de klassieke en operante conditionering centraal. Daarnaast verdiept u zich in de verschillende trainingstechnieken waardoor bepaalde gedragingen bij een hond kunnen worden aangeleerd.
Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe nieuw gedrag bij een hond kan worden aangeleerd en leert u ook hoe u de hond ongewenst gedrag kunt afleren.
De theorie in deze module is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en onderzoeken, gecombineerd met de ruime praktijkervaring van de docent en wordt verduidelijkt aan de hand van foto en filmmateriaal.
Tijdens de workshop kan de opgedane theoretische kennis in de praktijk gebracht worden met behulp van o.a. praktijkoefeningen, foto en filmmateriaal.

Informatie: deze cursus bestaat uit e-learning en een workshop. Verreweg het meeste rendement behaalt u als u beide onderdelen volgt, maar het is mogelijk om als opfrisser of naslagwerk alleen voor e-learning te kiezen. De workshop is alleen toegankelijk na het met goed gevolg afleggen van de e-learning. Als de cursist echter aantoonbaar over het juiste kennisniveau beschikt, is in individuele gevallen toelating zonder e-learning vooraf mogelijk (neem contact op via info@edupet.nl). Cursisten krijgen na afloop een handige ‘geheugensteun’ voor dagelijks gebruik in de praktijk.

Aantal SBU: (4 SBU e-learning incl.toets + 4 SBU workshop incl. toets)

Inschrijving: Uw betaling is tevens een bevestiging van inschrijving. U ontvangt separaat een e-mail met daarin de login gegevens voor de e-learning (Niveo).

Behoort u tot een andere doelgroep en heeft u interesse in deze e-learning/workshop stuur dan een e-mail naar info@edupet.nl.

 

Docenten

Product specificaties
Doelgroep Paraveterinairen, Dierenspeciaalzaak Eigenaar, Fokkers, Huisdiereigenaar, Gedragsdeskundige, Dierenspeciaalzaak medewerker, Stagiaire / student, Dierenarts in opleiding, Dierenarts, Trimmer, Asiel/pensionhouder
Diersoort Hond
Onderwerp Gedrag
Klanten die dit kochten, kochten ook..

Gedragsproblemen bij de hond: hondengedrag en communicatie, module I- E-learning

“Gedragsproblemen bij de hond: Hondengedrag en Communicatie” is de eerste module van de uit drie modules bestaande cursus “Gedragsproblemen bij de hond”. Deze module kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar legt tevens samen met module ll de basis voor module lll.

Vogels, reptielen en aquariumvissen - E-learning

In de e-learning vogels, reptielen en aquariumvissen worden de belangrijkste zaken met betrekking tot de huisvesting, voeding en verzorging besproken.