Gedragsproblemen bij de kat: kattengedrag en communicatie, module I - E-learning

“Gedragsproblemen bij de kat: Kattengedrag en Communicatie” is de eerste module van de uit drie modules bestaande cursus “Gedragsproblemen bij de kat”. Deze module kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar legt tevens samen met module ll de basis voor module lll.
0,00

Omschrijving: “Gedragsproblemen bij de kat: Kattengedrag en Communicatie” is de eerste module  van de uit drie modules bestaande cursus “Gedragsproblemen bij de kat”. Deze module kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar legt tevens samen met module ll de basis voor module lll. 

Over module I : Kattengedrag en communicatie:

Om meer inzicht te krijgen in probleemgedrag bij de kat is het in eerste instantie noodzakelijk inzicht te krijgen in het normale gedrag van een kat. Daarnaast is het belangrijk meer te weten over de verschillende factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van normaal en/of afwijkend gedrag. In deze module wordt er daarom onder andere ingegaan op de vraag hoe de kat zich door middel van het domesticatieproces heeft ontwikkeld, wat de verschillende ontwikkelingsfasen van een kat zijn en met welke lichamelijk en gedragsmatige veranderingen deze gepaard gaan, hoe de sociale organisatie bij katten in elkaar zit en hoe katten onderling en met mensen communiceren.

Door het volgen van deze module ontwikkelt men theoretische kennis over het ontstaan van normaal gedrag bij katten. Hiermee wordt een basis gelegd die noodzakelijk is om probleemgedrag en afwijkend gedrag van de kat te kunnen begrijpen.

Centraal binnen deze module staat telkens de vraag welke factoren een basis vormen voor het ontstaan van gedrag bij de kat. Wat is bijvoorbeeld de invloed van de socialisatiefase op het ontstaan van normaal of probleemgedrag bij de kat? Wat zijn de gevolgen voor het gedrag van de kat als de kat solitair opgroeit? Hoe vergroot je de kans op een harmonieuze groep katten als er meerdere katten in huis zijn? Met welke signalen laat de kat zien dat hij stress ervaart, pijn heeft, met rust gelaten wil worden of juist contact wil?

De theorie in deze module is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en onderzoeken, gecombineerd met de ruime praktijkervaring van de docent en wordt verduidelijkt aan de hand van fotomateriaal. Tijdens de workshop kan de opgedane theoretische kennis in de praktijk gebracht worden met behulp van o.a. praktijkcasussen, foto en videomateriaal.

Informatie: deze cursus bestaat uit e-learning en een workshop. Verreweg het meeste rendement behaalt u als u beide onderdelen volgt, maar het is mogelijk om als opfrisser of naslagwerk alleen voor e-learning te kiezen. De workshop is alleen toegankelijk na het met goed gevolg afleggen van de e-learning. Als de cursist echter aantoonbaar over het juiste kennisniveau beschikt, is in individuele gevallen toelating zonder e-learning vooraf mogelijk (neem contact op via info@edupet.nl). Cursisten krijgen na afloop een handige ‘geheugensteun’ voor dagelijks gebruik in de praktijk.

Aantal SBU: (4 SBU e-learning incl.toets + 4 SBU workshop incl.toets)

Inschrijving: Uw betaling is tevens een bevestiging van inschrijving.

 

 

 

Product labels
Product specificaties
Doelgroep Paraveterinairen, Dierenspeciaalzaak Eigenaar, Fokkers, Gedragsdeskundige, Dierenspeciaalzaak medewerker
Diersoort Kat
Onderwerp Gedrag
Klanten die dit kochten, kochten ook..

Konijnen en knaagdieren - E-learning

De workshop konijnen en knaagdieren is een gevarieerde en op de praktijk gerichte workshop. De belangrijkste zaken met betrekking tot de huisvesting, voeding en verzorging zullen worden besproken.