2. Leren & Gedrag Kat

Informatie praktijkdagen

Op deze pagina vind je meer informatie over de praktijkdagen van module 2: Leren & Gedrag

Locatie

De vijf praktijkdagen zijn allemaal in Veenendaal:
Accustraat 1
3903 LX  Veenendaal

Lestijden

Alle praktijkdagen zijn van 10:00 tot 16:00. Inclusief twee korte pauzes en een lunch pauze.

Belangrijk

Voordat je deel neemt aan een praktijkdag dien je de bijbehorende opdracht ingeleverd te hebben via de e-learning.
Moet je je helaas afmelden voor een praktijkdag? Stuur dan een mail naar info@edupet.nl 

Praktijkdag 1:

In de ochtend ga je samen met Liselot Boersma de zelfgemaakte welzijnschecklijsten bespreken en met elkaar vergelijken.
De middag is gevuld met het bekijken van filmpjes om het observeren en interpreteren van gedrag en lichaamstaal te oefenen samen met Fieke Halberstadt.

Na het volgen van onderdeel 2A en praktijkdag 1:

 • Ben je in staat een checklist te maken, waarmee voorafgaand aan het trainen een globale welzijnscheck kan worden uitgevoerd
 • Ben je in staat een globale welzijnscheck uit te voeren (op zowel alle betrokken dieren als de omgeving) voorafgaand aan een trainingssessie, waarbij rekening gehouden wordt met zowel lichamelijk, emotioneel en gedragsmatig welzijn.
 • Kun je oefeningen bedenken, die de welzijnsbehoefte van het individu ten goede zouden komen
 • Kun je oefeningen aanpassen op maat voor het individu, indien dit nodig is voor het welzijn van het individu

Voordat je deel neemt aan de eerste praktijkdag dien je onderdeel 2A afgerond te hebben en de bijbehorende opdracht ingeleverd te hebben via de e-learning. 

Praktijkdag 2:

Voor dierentrainers en gedragstherapeuten, die zich bezighouden met het aanleren en beïnvloeden van gedrag zijn kennis en inzichten over de invloed van prikkel(s) en context noodzakelijk. Tijdens deze dag gaat Maggie Ruitenberg je vertellen over de invloed van externe prikkels en externe context op gedrag en brengen we deze theorie naar de praktijk aan de hand van voorbeelden.

Ook gaan we deze dag in op motivationele factoren uit verschillende categorieën. Denk hierbij onder andere aan soort specifieke factoren, lichamelijke factoren, emotionele factoren en leerervaringen.
Door je hierin te verdiepen, vorm je je niet alleen meer realistische verwachtingen over de trainingsmogelijkheden, maar weet je ook hoe je een dier kunt motiveren tijdens training.

Na het volgen van onderdelen 2B en 2C en praktijkdag 2:

 • Begrijp je wat een prikkel is; hoe deze een reactie kan opwekken en waarom niet iedere prikkel een reactie oproept
 • Ben je je bewust geworden van de invloed van de omgeving en van jezelf
 • Kun je bij een praktijkvoorbeeld externe prikkel(s) en context benoemen
 • Kun je de reactie op prikkel(s), het gedrag, als feedback gebruiken bij het eventueel voortzetten, aanpassen of stoppen van een trainingsopzet.
 • Ken je de verschillende motivationele factoren die gedrag zouden kunnen beïnvloeden en kun je aan de hand van praktijkvoorbeelden deze factoren signaleren
 • Begrijp je waarom maakbaarheid en trainbaarheid door de motivatie onder druk kan komen te staan

Praktijkdag 3:

Voor dierentrainers en gedragstherapeuten is het essentieel zich bewust te zijn van de verschillende leervormen en de door wetenschappers hierover ontwikkelde theorieën. Er wordt daarnaast uitgebreid stilgestaan bij het bekrachtigen of corrigeren van gedrag, zodat je een weloverwogen en welzijnsbewuste keuze kunt maken bij het trainen van katten.

Na het volgen van onderdeel 2D en praktijkdag 3:

 • Ben je je bewust van het bestaan van een verschil tussen reflexmatig en instinctief reageren op prikkels versus het reageren op prikkels via cognitieve (denk)processen
 • Ben je bekend met verschillende leervormen (habitueren, sensitizeren, klassieke conditionering, operante conditionering, sociaal leren, inprenting) en met het werk van bekende wetenschappers die hier theorieën voor ontwikkelden (o.a. Pavlov en Skinner)
 • Ben je bekend met termen als extinctie, generaliseren en discrimineren en begrijpt wat deze in de praktijk kunnen inhouden binnen verschillende leervormen
 • Begrijp je wat klassieke en operante conditionering is en kun je deze uitleggen aan de hand van een praktijkvoorbeeld
 • Weet je theoretisch wat bekrachtigen en straffen volgens de operante conditonering inhoudt en kun je praktijkvoorbeelden noemen van zowel positieve als negatieve bekrachtigers en straffen
 • Ben je in staat bij het toepassen van deze theorieën in de praktijk welzijnsgerichte keuzes te maken.

Praktijkdag 4:

Tijdens deze praktijkdag worden een aantal van de ingeleverde opdrachten besproken. Bernice Muntz zal deze les verzorgen.

Na het volgen van onderdelen 2E, 2F en 2G en praktijkdag 4:

 • Ben je bekend met trainingstermen als lokken, helpen, puzzelen, chaining en backchaining en markeren: clickertraining en kan hier praktijkvoorbeelden van uitleggen.
 • Ben je in staat om een oefening stapsgewijs uit te denken, op te knippen en aan te passen op het leertempo van een kat
 • Ben je je bewust van het belang van het trainen binnen een succesformule (waarbij zowel kat als geleider succes behaalt/scoort)

Praktijkdag 5:

Tijdens deze praktijkdag ga je aan de slag met het e-learning onderdeel 2H en ga je de theorie in de praktijk brengen. Bernice Muntz zal deze les verzorgen.

Na het volgen van onderdeel 2H en praktijkdag 5:

 • Heb je voldoende inzicht om in de praktijk een kat te trainen
 • Bouw je praktijkervaring op met het beïnvloeden van kattengedrag
 • Ben je in staat een kat zowel met als zonder clicker oefeningen aan te leren
 • Kun je nu ook actief in een praktijksituatie oefeningen bedenken en de opbouw hiervan aanpassen op het leertempo van de betreffende kat

Mocht je na aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan even contact met ons op. We helpen je graag!